Ietekmes uz vidi novērtējums

Pamatojoties uz Vides pārraudzības valsts biroja lēmumu Nr. 157, A/s "Skulte LNG Terminal" īsteno ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.

Sabiedriskā apspriešana

Sākotnējo sabiedrisko apspriešanu norises laiki un vietas:

• 2019.gada 29.jūnijā plkst. 11.00 Krimuldas Tautas nama zālē, Parka iela 1, Ragana, Krimuldas pagasts, Krimuldas novads, LV-2144
• 2019.gada 29.jūnijā plkst. 15.00 Saulkrastu Jauniešu mājā, Raiņa ielā 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV- 2160
• 2019.gada 6.jūlijā plkst. 11.00 Limbažu novada domes zālē, Rīgas ielā 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001
• 2019.gada 6.jūlijā plkst. 15.00 Sējas novada domes zālē, „Jēņi”, p/n Murjāņi, Sējas novads, LV-2142

Kontakti

AS Skulte LNG Terminal

Adrese: Dzirnavu iela 36, Rīga, LV-1010

Reģ. Nr: 40103976384

PVN reģ. Nr. LV40103976384

tel.: +371 29 452 558

+371 29 151 050
e-mail:  
facebook  twitter